16.02.19

Oto kolejny kamień milowy, który pozwala nam spojrzeć wstecz i zobaczyć co się wydarzyło przez
cały okres naszej pracy. Możemy przypomnieć sobie sukcesy, przeanalizować i „naprawić” błędy,
przedstawić sposoby dalszego postępowania i rozwoju. Przez 7 lat bardzo się zmieniliśmy, rozwinęliśmy
i udowodniliśmy swój profesjonalizm w pracy. Pomyślnie zorganizowaliśmy wiele złożonych projektów
dzięki czemu przeszliśmy długą drogę rozwoju i chcielibyśmy podziękować wszystkim pracownikom i
partnerom, bez których nasz rozwój byłby niemożliwy.

Dziękujemy naszym pracownikom.

  • Za profesjonalizm w pracy.
  • Za odpowiedzialność i dyspozycję 24/7.
  • Za uczciwość i ludzkie podejście do ciężkich spraw.

Dziękujemy naszym partnerom.

  • Za transport operacyjny.
  • Za czuwanie nad bezpieczeństwem towarów.
  • Za przejrzystą i legalną prace.

Dziękujemy naszym klientom.

  • Za zaufanie i szacunek.
  • Za możliwość wspólnej pracy i rozwoju.
  • Za zrozumienie i lojalność.

Dziękujemy Wam!