Usługi magazynowania

BGT oferuje szeroki zakres usług magazynowych w Warszawie w Polsce. Posiadamy 1500 metrów kwadratowych przestrzeni magazynowej i 5000 metrów kwadratowych - platformy wahadłowej.

Oferujemy następujące usługi:

 • Magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Konsolidacja
 • Pakowanie, przepakowanie
 • Znakowanie
 • Dokowanie poprzeczne
 • Przeładunki z auta na auto (w tym ponad gabarytowe ładunki)

Wykonujemy kompletny pakiet usług konsolidacji ładunków dla klientów z WNP, a mianowicie:

 • Negocjacje z nadawcami, ustalanie czasu przyjazdu na załadunek
 • Dostawa towarów z dowolnego miejsca w Europie, w tym w ładunków drobnicowych o wadze od 10 kg, do naszego magazynu w Warszawie
 • Przechowywanie, pakowanie, przepakowywanie
 • Zdjęcie z załadunku i rozładunku
 • Wysyłka częściowego towaru w pełnych maszynach w ramach przewozów do Rosji, Kazachstanu w regularnych transportach
 • Weryfikacja dokumentów i odprawy celne wywozowe.

Pracujemy z ładunkami:

Ponadgabarytowymi i wielkotonażowymi
Niebezpiecznymi
Wymagających specjalnych warunków
Pod kontrolą celną

Ubezpieczenia cargo

BGT oferuje swoim klientom dodatkową usługę ubezpieczenia ładunków pod warunkiem "odpowiedzialności za wszystkie zagrożenia". Ubezpieczenie może zminimalizować szkody i zrekompensować straty w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, niezależnie od obecności lub braku winy przewoźnika. Od dawna współpracujemy z największymi polskimi, austriackimi, szwajcarskimi, rosyjskimi i białoruskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Umowy podpisane z tymi firmami pozwalają oferować naszym klientom dobrą stawkę za ubezpieczenie ładunków. Zalecamy poświęcenie należytej uwagi kwestiom ubezpieczeniowym, zwłaszcza jeśli chodzi o transport drogich towarów.

Odprawa celna

BGT oferuje odprawę celną towarów importowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także usługi dotyczące rejestracji dokumentów dołączonych do towarów eksportowych:

EX

- ogólnie uznany dokument międzynarodowy, towarzyszy towarom pochodzenia europejskiego, potwierdza wywóz towarów z terytorium UE i umożliwia nabywcy towarów uniknięcie płacenia wewnątrzwspólnotowego podatku VAT (VAT);

T-1

- (zgłoszenie tranzytowe) jest dokumentem gwarancyjnym dla tranzytu celnego, towarzyszy (w całej UE) wszystkim towarom pochodzenia pozaeuropejskiego (na przykład z USA, Azji, itp.) oraz towarom pochodzącym z europejskich składów celnych (bonded / customs warehouse);

T-2

- potwierdza wywóz towarów wytwarzanych na terytorium UE, krajów EFTA (Islandia, Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein);

Karnet-TIR

- dokument celny zezwalający na przewóz towarów przez granice państwowe w samochodach lub kontenerach zamkniętych przez organy celne z uproszczeniem procedur celnych;

Karnet ATA

- jest międzynarodowym dokumentem wykorzystywanym jako zgłoszenie celne przy wprowadzaniu towarów objętych systemem czasowego wywozu;

CMR, WZ, SMGS

- różne listy przewozowe