Joomla Template by ThemeXpert

Usługi magazynowe. Ubezpieczenie. Odprawa celna

Prześlij zapytanie
Firma BGT oferuje kompleksowe usługi magazynowe w Warszawie.
Dysponujemy 1500 m2 powierzchni magazynowej, 5000 m2 manewrowej.

Oferujemy następujące usługi:

Magazynowanie

Dystrybucja

Konsolidacja

Pakowanie
przepakowywanie

Oznakowywanie

Cross docking

Przeładunki z samochodu
na samochód

Oklejanie towaru

Paletyzacja

Świadczymy szereg usług pod klucz w zakresie konsolidacji towarów

Negocjowanie z nadawcami, uzgadnianie detali załadunku

Konsolidacja towarów z dowolnego miejsca w Europie, w tym w ramach przesyłki drobnicowej od 10kg do naszego magazynu w Warszawie

Konsolidacja towarów do wysyłek całopojazdowych lub w ramach ładunku drobnicowego do Rosji, Kazachstanu własnymi regularnymi trasami

Weryfikacja dokumentów i odprawa celna eksportowa

Przechowywanie, pakowanie, przepakowywanie

Zdjęcia z załadunku i rozładunku

Przewozimy każdy rodzaj ładunku

Niebezpieczny
Łatwo psujący się
Ponadgabarytowy
O wysokiej wartości
Drobnicowy
Wymagający określonego reżimu temperaturowego

Ubezpieczenie ładunków

BGT oferuje swoim Klientom usługę dodatkowego ubezpieczenia ładunku CARGO „odpowiedzialność za całe ryzyko”. Ubezpieczenie CARGO pozwala zminimalizować szkody i zrekompensować straty w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, niezależnie od obecności lub braku winy przewoźnika. Od dawna współpracujemy z największymi polskimi, austriackimi i szwajcarskimi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Umowy te pozwalają nam oferować naszym Klientom korzystne stawki ubezpieczenia CARGO.

Zdecydowanie zalecamy zwrócenie należytej uwagi na kwestie ubezpieczeniowe, zwłaszcza w przypadku przewozu ładunków o dużej wartości.

Prześlij zapytanie
Ubezpieczenie ładunków

Odprawa celna

EX

Powszechnie akceptowany międzynarodowy dokument towarzyszący towarom pochodzenia europejskiego, potwierdzający wywóz towarów z UE i pozwalający kupującemu towary uniknąć płacenia wewnątrzeuropejskiego podatku VAT;

T-1

Zgłoszenie tranzytowe - dokument gwarancyjny na tranzyt celny, towarzyszy (na terenie UE) wszystkim towarom pochodzenia pozaeuropejskiego (np. Z USA, Azji itp.) Oraz towarom pochodzącym z europejskich składów celnych (skład celny / celny);

T-2

Potwierdza eksport towarów wyprodukowanych w UE do krajów EFTA (Islandia, Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein);

Karnet-TIR

Celny dokument przewozowy uprawniający do przewozu towarów przez granice państw w nadwoziach samochodowych lub kontenerach opieczętowanych celnie, upraszczający procedury celne;

Karnet ATA

Jest to dokument międzynarodowy używany jako zgłoszenie celne, gdy towary są objęte systemem czasowego wywozu;

Odprawa importowa w UE

Odprawa celna każdego ładunku na terenie Unii Europejskiej

Joomla Template by ThemeXpert