Artykuł

Firma logistyczna co to jest? Co ona robi?

firma logistyczna

W dzisiejszym świecie, gdzie szybkość i efektywność są kluczowe dla funkcjonowania biznesu, rola firm logistycznych jest niezwykle istotna. Czym tak naprawdę jest firma logistyczna? Jakie korzyści przynosi swoim klientom? Jakie są jej główne zadania i jak wpływa na rozwój współczesnej gospodarki? W niniejszym artykule zgłębimy tę kwestię, rozważając istotę i znaczenie tych przedsiębiorstw oraz ich wpływ na globalny łańcuch dostaw.

Co to jest firma logistyczna?

Na wstępie, zanim zagłębimy się w szczegóły, warto wyjaśnić, czym właściwie jest firma logistyczna. Jest to przedsiębiorstwo specjalizujące się w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Jej głównym celem jest optymalizacja procesów związanych z transportem, magazynowaniem i dystrybucją towarów. Firmy logistyczne oferują kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają efektywne przepływy towarów od producenta do konsumenta. Zajmują się szerokim zakresem działań mających na celu optymalizację procesów logistycznych.

Firma Logistyczna – czym się zajmuje

Firmy logistyczne zajmują się szeregiem kluczowych działań mających na celu zoptymalizowanie przepływu towarów przez łańcuch dostaw. Wśród najważniejszych zadań, które realizują, można wymienić:

   • Zarządzanie transportem: firma logistyczna organizuje transport towarów zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. W ramach tej działalności zapewnia wybór odpowiednich środków transportu, negocjuje umowy z przewoźnikami oraz monitoruje przebieg transportu. Firmy logistyczne obejmują różne rodzaje transportu, takie jak transport drogowy, morski, lotniczy.
   • Magazynowanie: przechowywanie w magazynach jest niezwykle istotne w kontekście działalności logistycznej. Firmy logistyczne mają za zadanie szczegółowe składowanie produktów, ich zastosowanie oraz zarządzanie zapasami. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie ciągłości dostaw oraz minimalizacja kosztów związanych z magazynowaniem.
   • Zarządzanie zapasami: Skuteczne zarządzanie zapasami stanowi kluczowe wyzwanie dla firm logistycznych. Ryzyko wystąpienia zagrożenia, dostępne w przypadku magazynów oraz zastosowanie just-in-time, te ograniczające ryzyko nadmiernego zasobowania oraz niedoborów w dostawach.
   • Dystrybucja: kolejnym istotnym aspektem działalności firm logistycznych jest dystrybucja towarów do ostatecznych miejsc przeznaczenia. Obejmuje to zarówno dostarczanie produktów do sklepów detalicznych, jak i bezpośrednią dostawę do klientów końcowych, w tym usługi związane z e-commerce.
   • Usługi dodatkowe: Oprócz podstawowych działań związanych z transportem i magazynowaniem, firmy logistyczne często oferują również dodatkowe usługi, takie jak obsługa celna, pakowanie towarów, śledzenie przesyłek itp.

W logistyce można wyróżnić różne rodzaje, takie jak logistyka krajowa, międzynarodowa, specjalistyczna i inne. Jest to kluczowy element funkcjonowania i rozwoju każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy liczby klientów.

Charakterystyka firmy logistycznej

Firmy logistyczne odgrywają kluczową rolę w globalnej gospodarce, umożliwiając efektywny przepływ towarów i usług między firmami i konsumentami na całym świecie. Każdy operator logistyczny posiada odrębną charakterystykę. Spośród wielu rodzajów firm logistycznych możemy sklasyfikować te najbardziej podstawowe:

   • Firmy spedycyjne: zajmują się organizacją transportu towarów. Mogą korzystać z różnych środków transportu, takich jak transport drogowy, samolotowy, morski czy kolejowy.
   • Firmy kurierskie i dostawcze: zapewniają szybki, lokalny transport towarów, często w ramach tego samego dnia.
   • Firmy magazynowe: przechowują towary na rzecz innych firm. Oferują usługi takie jak pakowanie, etykietowanie i dystrybucja.
   • Centra logistyczne: nowoczesne obiekty, które pełnią funkcję miejsca składowania oraz przetwarzania.

Firma transportowo-logistyczna

Niektóre firmy logistyczne funkcjonują również jako firmy transportowo-logistyczne, co oznacza, że świadczą zarówno usługi transportowe, jak i logistyczne. Takie połączenie umożliwia kompleksowe podejście do obsługi klientów, oferując im pełen zakres usług związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw.
Firmy transportowo-logistyczne mają zazwyczaj własną flotę pojazdów, co pozwala im nie tylko na efektywne przemieszczanie towarów, ale także na szybką reakcję na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów. Co więcej, posiadanie własnych środków transportu daje im większą kontrolę nad procesem dostawy i pozwala na elastyczne dostosowanie się do różnych sytuacji.

Czym zajmuje się logistyka?

Logistyka to niezbędny element zarządzania łańcuchem dostaw, który ma na celu zapewnienie, aby produkty były dostępne w czasie, na miejscu i w ilościach. Czym więc dokładnie zajmuje się logistyka i dlaczego jest tak istotna dla każdej firmy?
Jej głównym celem jest zapewnienie efektywności i rentowności całego procesu, poprzez optymalizację zasobów i minimalizację kosztów. Logistyka umożliwia usprawnienie przepływu surowców, materiałów, towarów i informacji, a także szybkie dostarczenie ich do konsumentów i punktów sprzedaży. Producentom umożliwia sprawne dostarczanie gotowych produktów do klientów, sprawiając jednocześnie, że dystrybucja towarów jest dla firm opłacalna. Ten obszar obejmuje analizę i optymalizację finansową, identyfikację skutków oraz zapewnienie ciągłości działań podstawowych dostaw.
Logistyka to kluczowy element funkcjonowania i rozwoju prawie każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy liczby klientów. Główne działanie logistyki to:

   • Zarządzanie zapasami: optymalizacja poziomu zapasów jest kluczem do działania podstawowego. Logistyka stanowi rozwiązanie końcowe, prognozowanie potrzeb oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów w magazynach i punktach sprzedaży.
   • Transport: koordynacja i kontrola transportu są elementami logistyki. Wybór najlepszych tras, środków transportu oraz optymalizacji kosztów i czasu dostawy.
   • Zarządzanie zamówieniami — to proces przyjmowania, śledzenia i realizowania zamówień klientów. Proces zarządzania zamówieniami rozpoczyna się w momencie złożenia zamówienia, a kończy, gdy klient otrzymuje przesyłkę.
   • Technologie informatyczne: coraz częściej wykorzystywane są zaawansowane technologie informatyczne, takie jak systemy zarządzania magazynem (WMS) czy oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), aby usprawnić procesy i kontroli nad operacjami.

Czym zajmuje się logistyk?

Zadania logistyki obejmują szeroki zakres działalności związanej z efektywnym zarządzaniem przepływem, informacjami i środkami finansowymi w ramach źródła dostaw. Główne zadania logistyczne można podzielić na kilka obszarów:

   • Planowanie przepływu surowców: dba o odpowiedni poziom zapasów, aby uniknąć niedoborów i nadmiarów. Monitoruje stan magazynowy, by zapewnić ciągłość dostaw.
   • Realizacja dostaw: planuje i organizuje transport towarów, wybierając optymalne środki transportu i trasy. Celem jest szybkie dostarczenie produktów do punktu docelowego.
   • Kontrola zapasów: nadzoruje stan magazynowy i optymalizuje zarządzanie zapasami.
   • Kontrola nad oznaczaniem towarów: zapewnia prawidłowe etykietowanie i identyfikację produktów.
   • Programowanie popytu: analizuje trendy rynkowe i prognozuje zapotrzebowanie na produkty.
   • Współpraca z dostawcami i klientami: utrzymuje stały kontakt z dostawcami i odbiorcami, aby zapewnić sprawną wymianę informacji i towarów.
   • Optymalizacja procesów: dąży do ciągłego doskonalenia procesów, aby zwiększyć efektywność i jakość działań firmy.
   • Zarządzanie ryzykiem: analizuje potencjalne zagrożenia i podejmuje działania mające na celu minimalizację ryzyka w łańcuchu dostaw.
   • Monitorowanie i raportowanie: śledzi wskaźniki wydajności, tworzy raporty i analizuje dane, aby podejmować trafne decyzje biznesowe.
   • Kontrola kosztów: nadzoruje koszty związane z transportem, magazynowaniem i innymi procesami. Jej celem jest optymalizacja wydatków firmy.

Warto podkreślić, że konkretne zadania logistyka mogą różnić się w zależności od profilu działalności firmy. Osoba pracująca na tym stanowisku staje przed wieloma wyzwaniami, ale także ma szansę wpływać na efektywność i sukces organizacji.

BGT – firma logistyczna

Od ponad 12 lat BGT oferuje usługi w zakresie spedycji międzynarodowej.

Zasięg naszych usług jest bardzo szeroki.

Poza transportem na terenie Europy oferujemy dostawę towarów Chin, jak i pozostałych krajów Azji Wschodniej, Azji Centralnej, Turcji, krajów WNP.

BGT może poszczycić się wysokimi standardami obsługi, efektywnością i bezpieczeństwem transportu. Zespół profesjonalistów posiadających unikalne doświadczenie zapewnia skuteczną realizację zleceń o dowolnej złożoności, z uwzględnieniem specyfiki każdego ładunku i potrzeb Klienta. Dzięki swojej niezawodności i kompetencjom BGT pozostaje pierwszym wyborem dla przedsiębiorstw poszukujących niezawodnej i wydajnej logistyki międzynarodowej.