Aktualności

Kontenery z Chin ponownie zapełniły Małaszewicze

kontenery z chin

Małaszewicze to strategiczny punkt logistyczny na granicy polsko-białoruskiej, ponownie przeżywa okres intensywnej aktywności. Terminal kolejowy, który odgrywa istotną rolę w handlu między Europą a Azją, jest zasypany kontenerami napływającymi z Chin. Ta sytuacja jest wynikiem wzrostu przepływów towarowych na Nowym Jedwabnym Szlaku.

Przepustowość i wyzwania logistyczne

Zauważono wahania w przepustowości na Jedwabnym Szlaku z powodu spiętrzenia ładunków podczas długiego weekendu majowego w Polsce i Chinach. Spowodowało to korki na granicy w Alashankou, gdzie kontenery są przeładowywane z pociągów chińskich na szerokotorowe, co z kolei doprowadziło do zatorów w Małaszewiczach.

Aktualna sytuacja na granicy Chiny-Kazachstan

Obecnie na granicy między Chinami a Kazachstanem występują problemy z przepustowością spowodowane prowadzonymi pracami modernizacyjnymi. Te prace mają na celu poprawę infrastruktury granicznej i logistycznej, ale w rezultacie powodują wydłużone czasy oczekiwania na przeładunek kontenerów oraz inne ładunki. Prace te są zaplanowane do sierpnia.

Wzrost cen i dostępność kontenerów

W ostatnich miesiącach obserwujemy znaczący wzrost cen i ograniczoną dostępność kontenerów, co znacząco wpływa na globalny rynek transportowy. Globalny wzrost popytu oraz spiętrzenia w dostawach doprowadziły do zwiększenia kosztów transportu kolejowego. Istotnym wyzwaniem są rosnące koszty wynajmu kontenerów w Chinach. Stawki za wynajem kontenerów wzrosły kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, co znacząco podnosi całkowity koszt transportu towarów.

Małaszewicze jest kluczowym węzłem logistyki Chiny-Europa

Dynamika rynku frachtowego na trasie Chiny-Europa przez Małaszewicze pokazuje, że mimo złożoności globalnego środowiska handlowego, transport kolejowy pozostaje niezastąpionym ogniwem w łańcuchu dostaw międzykontynentalnych. Optymalizacja procesów logistycznych i dalszy rozwój infrastruktury są kluczowe dla przyszłości tego kluczowego szlaku handlowego. Dynamiczny wzrost ruchu kolejowego między Chinami a Polską wskazuje na znaczącą rolę Małaszewicz jako kluczowego węzła logistycznego na jedwabnym szlaku.