Artykuł

Tranzyt co to jest?

tranzyt

W świecie logistyki, termin „tranzyt” odnosi się do kluczowego etapu w łańcuchu dostaw, który ma istotny wpływ na efektywność, szybkość i koszty przemieszczania się towarów od producenta do klienta. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest tranzyt w logistyce, różnicom między tranzytem bezpośrednim a pośrednim, a także omówimy jak wygląda tranzyt z punktu widzenia celnego.

Spis treści:

  1. Co to jest tranzyt?
  2. Tranzyt bezpośredni i pośredni
  3. Różnice między tranzytem wewnętrznym i zewnętrznym
  4. Tranzyt z punktu widzenia celnego
  5. Podsumowanie

Co to jest tranzyt?

Tranzyt jest kluczowym elementem Transportu, Spedycji i Logistyki (TSL), odgrywający istotną rolę w międzynarodowym transporcie ładunków. Proces ten polega na transporcie towarów z jednego miejsca do drugiego przez terytorium państwa trzeciego.
W zależności od specyfiki transportu, tranzyt może przybierać różne formy. Wyróżniamy tranzyt drogowy (przewóz towarów samochodem ciężarowym), tranzyt morski (przewóz statkiem), tranzyt morski (odbywa się przy użyciu statków), oraz inne rodzaje tranzytu, takie jak tranzyt lotniczy czy kolejowy. Bez względu na środek transportu, głównym celem tranzytu jest efektywne i bezpieczne przemieszczanie towarów z jednego kraju do drugiego, umożliwiając globalny handel i zapewniając ciągłość łańcucha dostaw. Każda z tych form transportu ma na celu efektywne i bezpieczne przetransportowanie towarów z jednego kraju do drugiego.

Tranzyt bezpośredni i pośredni

Podczas tranzytu towary przewożone są przez terytorium państwa trzeciego, zwanego krajem tranzytowym. Istnieją dwa główne rodzaje tranzytu: bezpośredni i pośredni. Tranzyt bezpośredni oznacza, że ​​towary są przewożone przez terytorium kraju tranzytowego bez składowania. Natomiast tranzyt pośredni oznacza, że ​​towary są czasowo składowane na terytorium kraju tranzytowego.

Różnice między tranzytem wewnętrznym i zewnętrznym

 • Tranzyt wewnętrzny, czyli krajowy, dotyczy przemieszczania towarów w obrębie jednego kraju, bez przekraczania międzynarodowych granic. Towary są transportowane pomiędzy różnymi regionami, miastami lub prowincjami w ramach tego samego kraju.
 • Tranzyt zewnętrzny, określany jest jako procedura T1L. Ta procedura jest stosowana dla przesyłek pochodzących spoza Unii Europejskiej, które są transportowane przez terytorium jednego lub więcej państw członkowskich UE.

Tranzyt z punktu widzenia celnego

Tranzyt celny to procedura umożliwiająca przemieszczanie towarów między dwoma punktami (urzędami celnymi, miejscami uznanymi, magazynami celnymi itp) niedopuszczonych do obrotu w danym obszarze celnym, a co za tym idzie, bez konieczności uiszczania należności celno-podatkowych w miejscu tranzytu.

Podsumowanie

Tranzyt w logistyce jest niezwykle istotnym elementem w procesie zarządzania łańcuchem dostaw, umożliwiając efektywne przemieszczanie się towarów od producenta do konsumenta. Ponadto, procedury tranzytowe z punktu widzenia celnego odgrywają kluczową rolę w uproszczeniu i przyspieszeniu międzynarodowego przepływu towarów, przyczyniając się do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności logistyki. Zrozumienie tych różnych rodzajów tranzytu jest kluczowe dla skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw i zapewnienia szybkiej i efektywnej obsługi klienta.